მენიუ

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია (მრა)

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია (არტერიები, ვენები, ვენური სინუსები)

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია (მრა) არის სისხლძარღვთა კალაპოტის თანამედროვე დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მეთოდი, რომელიც სწრაფად ვითარდება და არ საჭიროებს არტერიის პირდაპირ პუნქციას.

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიის 1,5 T (ტესლა) ჩატარება ექიმს საშუალებას აძლევს გამოიკვლიოს ტვინის ქსოვილის სისხლძარღვთა კალაპოტის სტრუქტურული და პათოლოგიური ცვლილებები, შეაფასოს მთლიანად თავის ტვინში და ტვინის გარსში ან მის ცალკე სტრუქტურებში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური და პათოფიზიოლოგიური პროცესები.

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თხელი მონაჭრების სერია, ააგოთ საკვლევ ტერიტორიაზე მდებარე სისხლძარღვოვანი ქსელის სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია, გამოყოთ ცალკეული ნერვის ღეროები და ძარღვები, რომლებიც გადიან ადამიანის თავის ტვინის ამა თუ იმ ნაწილის პროექციაში.

ასეთი რეკონსტრუქცია თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიაზე 1,5 T (ტესლა) ფასდაუდებელ დახმარებას უწევს ექიმს მკურნალობის დაგეგმვასა და შემდგომ განხორციელებული თერაპიის მეთვალყურეობაში.

დიაგნოსტიკა თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიის (მრა) გამოყენებით ტარდება სისხლძარღვთა დაავადებების დროს.

ადრეული დიაგნოსტიკა თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიის გამოყენებით საშუალებას გაძლევთ დროულად დაიწყოთ დაავადების მკურნალობა. თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიის დახმარებით შესაძლო ხდება თვით ძარღვის და მის გარშემო მყოფი რბილი ქსოვილების ერთდროული დემონსტრირება დიდ განფენილობაზე ძარღვის სანათურში კონტრასტული ნივთიერებების დანერგვისა და მაიონებელი რადიაციის (რენტგენოგრაფიის) გამოყენების გარეშე, ანევრიზმების, ჰემატომების, თრომბებისა და პათოლოგიური სისხლძარღვთა ანასტომოზების ადგილმდებარეობისა და ზომის დადგენა.

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია (მრა) გვერდით პროექციაში ინიშნება სისხლძარღვთა დაავადებების დროს.

ამჟამად, თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია 1,5 T (ტესლა) გამოვიდა პირველ ადგილზე თავის ტვინის სისხლძარღვთა დაავადებების დიაგნოსტიკაში და ისეთი მეთოდები, როგორცაა რენტგენოგრაფია და კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT) მის უკან დარჩა.

რა შემთხვევებში ინიშნება გამოკვლევა თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფიის (მრა) გამოყენებით:

თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია გამოიყენება სისხლძარღვებით გამოწვეულ დაავადების დროს.

ჩვენი კლინიკის პაციენტების თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია უტარდება 1,5 T (ტესლა) სიმძლავრის აპარატზე. ასევე შესაძლოა გამოკვლევის დროს კონტრსტის გამოყენება (ომნისკანი) რაც აუმჯობესებს განსხვავების გამოხატულებას ნორმალური და სიმსივნის ქსოვილებს შორის. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი გავლილია ჭარბწონიან პაციენტებზეც (250 კგ-მდე).

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ტომოგრაფიის ფასი.

იხილეთ აგრეთვე