მენიუ

ხერხემლის სვეტის გულმკერდის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

ხერხემლის სვეტის გულმკერდის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) არის თანამედროვე დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მეთოდი, რომელიც სწრაფად ვითარდება. ამ მეთოდის გამოყენებით ექიმს საშუალება ეძლევა არა მხოლოდ გამოიკვლიოს სტრუქტურული და პათოლოგიური ცვლილებები, არამედ შეაფასოს მთლიანად გულმკერდის მალების ან მათი ცალკეული სტრუქტურების ფიზიკურ-ქიმიური და პათოფიზიოლოგიური პროცესები.

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) ფრონტალურ პროექციაში გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზის და ნეკნთაშორისი ნევრალგიის დროს.

ხერხემლის განვითარების დეფექტები ხშირია წელისა და გავის და კისრის ნაწილებში. მაგრამ აგრეთვე იშვიათობას არ წარმოადგენენ გულმკერდის ნაწილში. ხერხემლის გულმკერდის ნაწილში მალების, მალთაშუა დისკების და ზურგის ტვინის ცვლილებებთან ერთად შეიძლება დაფიქსირდეს თანდაყოლილი ანომალიები. გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის 1,5 T (ტესლა) ჩატარების დროს გულმკერდის მალები წარმოადგენენ უფორმო ძვლების მასას. ასეთ პაციენტებს გააჩნიათ გულმკერდის მალების შეზღუდული მოძრაობის უნარი, აქვთ ხერხემლის გულმკერდის სკოლიოზი ან კიფოსკოლიოზი.

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია 1,5 T (ტესლა) საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თხელი ჭრილების სერია, ააგოთ საკვლევი ტერიტორიის სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია, გამოყოთ სისხლძარღვთა ქსელი და აგრეთვე ცალკეული ნერვული ღეროები და სისხლძარღვები, რომლებიც გადიან გულმკერდის მალების პროექციაში.

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) ღერძულ პროექციაში გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზის და ნეკნთაშორისი ნევრალგიის დროს.

ასეთი რეკონსტრუქცია ქირურგს ფასდაუდებელ დახმარებას უწევს გულმკერდის მალებისა და ზურგის ტვინის ოპერაციის დაგეგმვაში და პოსტოპერაციულ მეთვალყურეობაში.

ადრეული დიაგნოსტიკა გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის 1,5 T (ტესლა) გამოყენებით გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზის და ნეკნთაშორისი ნევრალგიის დროს ექიმს საშუალებას აძლევს დროულად დაიწყოს გულმკერდის მალების და ზურგის ტვინის დაავადებების მკურნალობა.

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის დახმარებით შესაძლოა თავად ხერხემლის და მის გარშემო მყოფი რბილი ქსოვილების ერთდროული დემონსტრირება დიდ განფენილობაზე კონტრასტული ნივთიერებების დანერგვისა და მაიონებელი რადიაციის (რენტგენოგრაფიის) გამოყენების გარეშე, სახსრების ხრტილოვანი ზედაპირის, კუნთების და მყესების სიმსივნეების ადგილმდებარეობისა და ზომის დადგენა.

გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) საჰიტალურ პროექციაში გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზის და ნეკნთაშორისი ნევრალგიის დროს.

ამჟამად გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია 1,5 T (ტესლა) პირველ ადგილზეა ხერხემლის გულმკერდის დაავადებების უმეტესობის დიაგნოსტიკაში. რენტგენოგრაფია და ხერხემლის სვეტის კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT) მის უკან დარჩა.

რა შემთხვევებში შეიძლება დანიშნული იყოს გამოკვლევის ჩატარება გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის გამოყენებით:

  • გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზი
  • ნეკნთაშორისი ნევრალგია
  • ხერხემლის გულმკერდის ხერხემლის (მალთაშუა დისკების) თიაქარი და პროტრუზია
  • სიმსივნური უჯრედების მეტასტაზები ხერხემლის გულმკერდის ნაწილში
  • ხერხემლის არხის სტენოზი
  • გულმკერდის მალების დაზიანება (მოტეხილობა, ღრძობა, ხერხემლის არასტაბილურობა)
  • ხერხემლის გულმკერდის განვითარების ანომალიები (დიასტემატომიელია და ა. შ.)
გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) საჰიტალურ პროექციაში გულმკერდის მალების ოსტეოქონდროზის და ნეკნთაშორისი ნევრალგიის დროს.

ზურგის ტვინის სიმსივნური შეკუმშვით ხერხემლის არხის სტენოზის (შევიწროების) გამოვლენა გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRI) გამოყენებით.

ჩვენ ვთავაზობთ პაციენტებს გაიარონ გულმკერდის მალების მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია მაგნიტური ველის 1,5 T (ტესლა) სიმძლავრის მქონე აპარატის გამოყენებით. შესაძლოა აგრეთვე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის ჩატარება ინტრავენური კონტრასტირებით (ომნისკანი) ჯანსაღი ქსოვილისა და სიმსივნის შორის ვიზუალური განსხვავებების გაზრდის მიზნით. ტომოგრაფი გათვლილია ჭარბწონიან პაციენტებზეც (250 კგ-მდე).

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ტომოგრაფიის ფასი.

იხილეთ აგრეთვე