მენიუ

ვერტებრო-ბაზილარული სისტემისა და ტვინის უკანა არტერიის აუზის ათეროთრობოზული დაზიანება

ვერტებრო-ბაზილარული სისტემისა და ტვინის უკანა არტერიის აუზის ათეროთრობოზული დაზიანება

მოგრძო ტვინისა და ხიდის საზღვარზე ხერხემლის ორი არტერია ერთდება და წარმოიქმნება ძირითადი არტერია. ძირითადი არტერია შემდეგ იყოფა ტვინის ორ უკანა არტერიად ფეხთაშორის ორმოში. ტვინის ამ მსხვილი უკანა არტერიებიდან გამოდის დიდი გრძელი და მოკლე შემომსალტავი ტოტები, რომლებიც სისხლით ამარაგებენ ნათხემს. მოგრძო ტვინს, ხიდს, შუა ტვინს, ჰიპოთალამუსს, თალამუსს, საფეთქლის წილის მედიალურ ნაწილებსა და თავის ტვინის კეფის წილს.

სისხლის დინების გაქრობა ხერხემლის მარჯვენა არტერიაში (ნაჩვენებია თეთრი ისრით) კისრისა და თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტურ-რეზონანსულ ანგიოგრაფიაზე.

არსებობს ვარაუდები იმის შესახებ, თუ ხერხემლისა და ტვინის ძირითადი და უკანა არტერიების რომელი უბნები ზიანდება ათეროსკლეროტულად. ყველაზე ხშირად ათეროსკლეროზით ზიანდება ხერხემლის ორივე არტერიის საწყისი სეგმენტები და ძირითადი არტერიის პროქსიმალური (დასაწყისი) ნაწილი. გარდა ამისა, შეინიშნება ათეროსკლეროზული ფოლაქების წარმოქმნის ტენდენცია ხერხემლისა და ტვინის ძირითად და უკანა არტერიების საწყის განყოფილებებში.

პროგნოზის გაკეთება შეიძლება იმითაც, რომ განსაზღვრული ლოკალიზაციის ათერომატოზული დაზიანება ხასიათდება დაავადების განვითარების თავისებური ისტორიით. ის იწვევს განსაკუთრებული კლინიკური სინდრომების გაჩენას და მოითხოვს სპეციფიკურ თერაპიულ მიდგომას.

იხილეთ აგრეთვე