მენიუ

თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმები

თავის ტვინის არტერიების გიგანტური ანევრიზმები

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმის სახეები:

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმების კლასიფიკაცია ზომების მიხედვით:

  • ≤6 მმ — პატარა ანევრიზმა
  • 7-დან 12 მმ-მდე — საშუალო ანევრიზმა
  • 13-დან 24 მმ-მდე — დიდი ანევრიზმა
  • ≥25 მმ — გიგანტური ანევრიზმა

თავის ტვინის არტერიები გიგანტურ ანევრიზმებს (2,5 სმ-ზე მეტი დიამეტრით) იგივე ლოკალიზაცია აქვთ, რაც პატარა ანევრიზმებს. თავის ტვინის არტერიის გიგანტური ანევრიზმები ყველაზე ხშირად ლოკალიზებულია შიდა საძილე არტერიის ტვინშიდა ნაწილში, ტვინის შუა არტერიის ბიფურკაციაში და ძირითადი არტერიის მწვერვალზე. მიუხედავად იმისა, რომ მათი გახლეჩა შეუძლებელია, ასეთი ანევრიზმები ჩვეულებრივ იწვევენ ნევროლოგიურ სიმპტომებს ტვინზე ზეწოლის შედეგად ზომაში მომატების დროს.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე ნაჩვენებია მარცხენა შიდა საძილე არტერიის გიგანტური ანევრიზმა.

გიგანტური ანევრიზმით კომპრესიის შემთხვევაში ტვინის შეშუპების განვითარება შეიძლება შეუქცევადი გახდეს და გამოიწვიოს ტვინის გამოხატული ზეწოლა და პაციენტის სიკვდილი. ასეთი შედეგი განსაკუთრებით მაშინაა მოსალოდნელი, თუ გიგანტური ანევრიზმა მდებარეობს ტვინის შუა არტერიის ბიფურკაციაში. ამ შემთხვევაში ნეიროქირურგიული ოპერაცია, რომელიც მიმართულია ტვინის დეკომპრესიისაკენ, მკურნალობის ერთადერთი ადეკვატური მეთოდია. მსგავსი ოპერაცია ტვინის არტერიის გიგანტური ანევრიზმის არსებობისას ტექნიკურად რთულად შესასრულებელია და ხშირად გართულებებს იწვევს ტვინის შეშუპების შემთხვევაში.

ცერებრალურ ანგიოგრაფიაზე (გვერდითი ხედი) აღმოჩენილია მარცხენა შუდა საძილე არტერიის გიგანტური ანევრიზმა.

იხილეთ აგრეთვე