მენიუ

თავის ტვინის არტერიების მიკოზური ანევრიზმები

თავის ტვინის არტერიების მიკოზური ანევრიზმები

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმის სახეები:

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმების კლასიფიკაცია ზომების მიხედვით:

  • ≤6 მმ — პატარა ანევრიზმა
  • 7-დან 12 მმ-მდე — საშუალო ანევრიზმა
  • 13-დან 24 მმ-მდე — დიდი ანევრიზმა
  • ≥25 მმ — გიგანტური ანევრიზმა

თუ ანევრიზმა მდებარეობს ვილიზის წრის არტერიის პირველი ბიფურკაციის დისტალურად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ესაა მიკოზური ანევრიზმა. უნდა გვახსოვდეს, რომ შესაძლოა ეს აღმოჩნდეს ბაქტერიული ენდოკარდიტი, რომელსაც ახლავს ემბოლიები და უნდა გამოვიკვლიოთ სისხლის კულტურა. თუ ასეთი ანევრიზმები ლოკალიზებულია არტერიულ ბადეში უფრო დისტალურად (ნათხემის ნახევარსფეროები, კორტიკალური ზედაპირი), ისინი იშვიათადაა ბაზალურ ცისტერნებში შედედებული სისხლის მნიშვნელოვანი რაოდენობის წყარო.

გამოხატული ცერებრალური ვაზოსპაზმი მიკოზური ანევრიზმების გასკდომის დროს თითქმის არასდროს აღინიშნება. თუმცა მიკოზური ანევრიზმები მიდრეკილია ხელმეორე გასკდომისაკენ. მიუხედავად იმის, რომ ანტიბიოტიკოთერაპიას ხელმეორე სისხლჩაქცევის საფრთხე შეუძლია მოხსნას, მკურნალობის საბოლოო მეთოდი მაინც ქირურგიული ობლიტერაცია. ის უნდა ჩატარდეს იმის მიუხედავად, რომ პაციენტი იღებს ანტიბიოტიკებს სავარაუდო ან სინამდვილეში არსებული ბაქტერიული ენდოკარდიტის გამო.

თავის ტვინის არტერიების შესრულებულ ანგიოგრაფიაზე გვერდით პროექციაში ნაჩვენებია მიკოზური ანევრიზმა თხემ-კეფის მიდამოში.

თავის ტვინის სისხლძარღვების მიკოზური ანევრიზმების გაჩენის მიზეზი ხდება გადატანილი ინფექცია (ბაქტერიული ენდოკარდიტი). ბაქტერიული ემბოლი სისხლის ნაკადით შედის თავის ტვინის არტერიულ კალაპოტში და იწვევს მისი არტერიის ერთ-ერთი ტოტის დაცობას. არტერიის კედელში იწყება ინფექციური პროცესი, რომელიც შემდგომში იწვევს მიკოზური ანევრიზმის ფორმირებას. პირველად მიკოზური ანევრიზმის ცნება შემოიტანა და ის აღწერა უილიამ ოსლერმა (William Osler) 1885 წელს ლექციაზე, რომელიც ეხებოდა ბაქტერიული ენდოკარდიტის მქონე პაციენტის აორტის ანევრიზმას. ეს სახელწოდება შემდგომშიც გამოიყენეს ყველა ანევრიზმის აღსანიშნავად, რომლებიც ბაქტერიული ინფექციის შემდეგ ჩნდებოდა სისხლძარღვის კედელზე, მათ შორის თავის ტვინის ანევრიზმების აღსანიშნავადაც.

ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს სეპტიკური ემბოლი იწვევს თავის ტვინის არტერიის კედლის ანთებას და დაშლას. ჯერჯერობით არ არსებობს ზუსტი მონაცემები ტვინის არტერიაში მიკოზური ანევრიზმის გაჩენის მექანიზმის შესახებ. ერთი თეორიის მიხედვით ანევრიზმა ფორმირდება ინფექციის შედეგად არტერიის შიდა (ენდოთელიუმი) და კუნთოვანი შრეების დაშლის გამო პირდაპირ სისხლძარღვის კედლიდან, მეორე თეორიის მიხედვით კი — არტერიის კედლის მკვებავი სისხლძარღვებიდან (vasa vasorum).

ტვინის არტერიის მიკოზური ანევრიზმები ვლინდება ბაქტერიული ენდოკარდიტით დაავადების შემთხვევათა 2–10%-ში და წარმოადგენს ტვინის ანევრიზმების შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 2,5–6,2 %-ს. მიკოზური ანევრიზმების სამი მეოთხედი აზიანებს ტვინის შუა არტერიას, დარჩენილი მეოთხედი კი - სხვა არტერიებს. მიკოტური ანევრიზმები, როგორც წესი, ფორმირდება ტვინის სისხლძარღვების ზემოთმდებარე (დისტალურ) ტოტებში, განსხვავებით ტომრისებრი ანევრიზმისაგან, რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ტვინის არტერიის ქვევითმდებარე (პროქსიმალურ) ტოტებში ვილიზის წრის ახლოს.

ტვინის არტერიის მიკოზური ანევრიზმა ფორმირდება არტერიის სანათურის ბაქტერიული ემბოლიის მომენტიდან 1 თვის განმავლობაში. სტრეპტოკოკი და სტაფილოკოკი — ეს ის ბაქტერიების, რომლებიც ყველაზე ხშირად იწვევენ ბაქტერიულ ენდოკარდიტს და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებელნი არიან ტვინის სისხლძარღვების მიკოზური ანევრიზმების გაჩენაზე.

ბაქტერიული ენდოკარდიტის მქონე პაციენტთა 2,7–7%-ს აღენიშნება ქალას ღრუში როგორც ტვინშიდა, ისე სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევები, რაც, როგორც წესი, გამოწვეულია მიკოზური ანევრიზმის გასკდომით. გაუსკდომელი მიკოზური ანევრიზმის მქონე პაციენტებში სიკვდილიანობის დონე შეადგენს 30%-ს. მიკოზური ანევრიზმის გასკდომის შემდეგ სიკვდილიანობა აღწევს 80%-ს.

თავის ტვინის არტერიების მიკოზური ანევრიზმების დიაგნოსტიკა

რადგანაც მიკოზური ანევრიზმების გასკდომის დროს სიკვდილის რისკი მაღალია, რეკომენდებულია ტვინის არტერიის ხელმეორე ანგიოგრაფია დინამიკაში ყოველ 2 კვირაში ანტიბაქტერიული თერაპიის პროცესში ანევრიზმის პრობლემის გადაწყვეტამდე ანდა ოპერაციული ჩარევის გადაწყვეტილების მიღებამდე.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე ნაჩვენებია მიკოზური ანევრიზმა თავის ტვინის მარჯვენა თხემ-კეფის მიდამოში ჰიდროცეფალიის ფონზე (გაფართოებულია გვერდითი პარკუჭები).

სელექტიურ ანგიოგრაფიაზე ერთხელ იდენტიფიცირებულ მიკოზურ ანევრიზმას შემდგომში შეიძლება დავაკვირდეთ თავის ტვინის სისხლძარღვების მაგნიტო-რეზონანსულ ანდა სპირალურ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე. ტომოგრაფიის ეს მეთოდები ალტერნატიულია და გამოიყენება უსაფრთხო მონიტორინგისა და ანევრიზმის ზომების განსაზღვრისათვის ანტიბიოტიკებით მკურნალობის პროცესში.

 

თავის ტვინის არტერიების მიკოზური ანევრიზმების მკურნალობა

მიკოზური ანევრიზმის მქონე პაციენტების მკურნალობის საკითხი საკამათოა. ზოგი ექიმი ამტკიცებს, რომ აუცილებელია ნეიროქირურგიული ოპერაცია. სხვები რეკომენდაციას იძლევიან, დავაკვირდეთ პაციენტს ანტიბაქტერიული თერაპიის ფონზე ანგიოგრამების სერიის შესრულებით და ანევრიზმის ოპერაციულ გამოთიშვას აყოვნებენ, თუ ის არ ქრება ანდა იზრდება, მიუხედავად გამოყენებული ანტიბიოტიკებისა.

ტვინის არტერიის გაუმსკდარი ანევრიზმის მქონე პაციენტების წარმატებით მკურნალობა ხშირად შეიძლება ანტიბაქტერიული თერაპიით. გამსკდარი ანევრიზმის შემთხვევაში მკურნალობა ქირურგიულია. ტრადიციულად მიკოზური ანევრიზმის ნეიროქირურგიული მკურნალობა მდგომარეობს მისი სისხლის მიმოქცევიდან გამოთიშვაში და შემდგომ ამოკვეთაში. შიდასისხლძარღვოვანი ტექნიკა მოიცავს ანევრიზმის სანათურში სპეციალური წებოს ან მოცილებადი სპირალის შეყვანას.

გაუმსკდარ მიკოზურ ანევრიზმაში სისხლის მიმოქცევის გამოთიშვის შიდასისხლძარღვოვანი ოპერაცია მოცილებადი სპირალის დახმარებით.

მიკოზური ანევრიზმის კლიპირება ნეირონავიგაციისათვის განკუთვნილი აპარატების გამოყენებით — ესაა მეთოდი, რომელიც მოითხოვს ტვინზე უმცირეს მანიპულაციებს ანევრიზმაზე მცირე ზომის ძვლოვანი ხვრელის გავლით (მინიმალურად ინვაზიური კრანიოტომია) პირდაპირი წვდომის ხარჯზე და თავის ტვინის ქერქზე მინიმალურ ზემოქმედებას (მინიმალურად ინვაზიური კორტიკოტომია).

მიკოზური ანევრიზმის ანტიბიოტიკებით წარმატებული მკურნალობის ფაქტები ჯერჯერობით მცირეა. პაციენტებს შეიძლება მოუვიდეთ ანევრიზმის სანათურის სპონტანური დაცობა ჩატარებული ანტიბაქტერიული თერაპიიდან გაცილებით გვიანაც. ასევე არ არსებობს მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც მკაფიოდ განისაზღვრება, რომელ პაციენტებს ემუქრებათ მიკოზური ანევრიზმის გასკდომა და ესაჭიროებათ ქირურგიული ჩარევა.

იხილეთ აგრეთვე