მენიუ

შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია ტვინშიდა სისხლჩაქცევის შემდეგ ანევრიზმის გასკდომის დროს

შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია ტვინშიდა სისხლჩაქცევის შემდეგ ანევრიზმის გასკდომის დროს

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმის სახეები:

 • ტომრისებრი ანევრიზმა (შეიძლება იყოს გიგანტური)
 • თითისტარისებრი ანევრიზმა (შეიძლება იყოს გიგანტური)
 • განშრევებული ანევრიზმა
 • მიკოზური ანევრიზმა

თავის ტვინის არტერიის ანევრიზმების კლასიფიკაცია ზომების მიხედვით:

 • ≤6 მმ — პატარა ანევრიზმა
 • 7-დან 12 მმ-მდე — საშუალო ანევრიზმა
 • 13-დან 24 მმ-მდე — დიდი ანევრიზმა
 • ≥25 მმ — გიგანტური ანევრიზმა

ტვინის არტერიის ანევრიზმის გასკდომის შედეგად ავადმყოფებს შეიძლება ჩამოუყალიბდეთ შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია. ჰიდროცეფალიის ეს სახე შეიძლება გაჩნდეს ტვინშიდა სისხლჩაქცევის შემდეგ პირველი 3 კვირის განმავლობაში.

ტვინშიდა სისხლჩაქცევის შემდეგ შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალიის დიაგნოსტიკისათვის პაციენტს უტარებენ თავის ტვინის მაგნიტო-რეზონანსულ ანდა კომპიუტერულ ტომოგრაფიას. ღია (შემაერთებელ) ჰიდროცეფალიას ახლავს თავის ტვინის გვერდითი, III და IV პარკუჭების გაფართოება. იმის წინასწარმეტყველება, განუვითარდება თუ არა პაციენტს ღია (შემაერთებელ) ჰიდროცეფალია ტვინშიდა სისხლჩაქცევის შემდეგ ანევრიზმის გასკდომის გამო და რამდენად იქნება ის გამოხატული, შეუძლებელია. სუბარაქნოიდულ სივრცეში ჩაქცეული სისხლის მნიშვნელოვანი რაოდენობა გარემომცველი და სუპრასელარული ცისტერნების არეში შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ავადმყოფს შემდგომში ღია (შემაერთებელ) ჰიდროცეფალია განუვითარდება.

თავის ტვინის მაგნიტო-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე ნაჩვენებია შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია ანევრიზმის გასკდომის დროს სისხლჩაქცევის შემდეგ.

შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია ტვინის არტერიის ანევრიზმის გასკდომის შემდეგ შეიძლება საერთოდ არ გამოუვლინდეს პაციენტს ნევროლოგიური სიმპტომებით. შემდგომში ასეთ პაციენტებს შეიძლება აღენიშნოთ ცნობიერების დაქვეითება ღრმა სტუპორამდე (გაშეშება, სრული მოტორული შეკავება) რამდენიმე წუთის ან საათის განმავლობაში.

მსუბუქად ანდა ზომიერად გამოხატულ ღია (შემაერთებელ) ჰიდროცეფალიას აქვს შემდეგი ნევროლოგიური სიმპტომები:

 • მცირე ძილიანობა
 • შარდის შეუკავებლობა
 • თვალის კაკლების საშუალო მდგომარეობიდან მზერის მაღლა გადატანის უუნარობა

ანევრიზმის გასკდომის შემდეგ წარმოქმნილი შემაერთებელი (ღია) ჰიდროცეფალია რაღაც დროის შემდეგ შეიძლება გაქრეს. ამ შემთხვევაში ნეიროქირურგიული ჩარევა პაციენტს შეიძლება არ დასჭირდეს. თუ პათოლოგიური ნევროლოგიური სიმპტომები იმატებს, ავადმყოფისთვის შეიძლება აუცილებელი გახდეს პარკუჭის დრენირება ან შუნტირება. თავის ტვინის გვერდითი პარკუჭის კათეტერიზაციის დროს უნდა იყოს ცნობილის გამსკდარი ანევრიზმის მდებარეობის სპეციფიკური თვისებები.

იხილეთ აგრეთვე